Haljastustööd

Meie tegevusvaldkonna alla kuuluvad järgmised haljastustööd: pinnase planeerimine ja ettevalmistus, hoovide ja kruntide korrastamine, drenaažide rajamine, murutööd – muru külvamine ja murukamara paigaldus, juurimistööd, mulla transport ning tiikide ja veesilmade rajamine.