Kaevetööd

Tiigi kaevamine

Kaevetööd 14-tonnise ekskavaatoriga.  Meie tööde ampluaa alla kuuluvad erinevad kaevetööd nagu platside ja parklate rajamine, tiikide kaevamine ja puhastamine, pinnase transport ja utiliseerimine, haljastustööd, planeerimistööd, mullatööd, juurimistööd,  vundamendiaukude ja trasside kaevamine, septikute paigaldus ja imbväljakute rajamine ning muud kaevetööd.

Pakume terviklahendusi kaevetöödel koos pinnase äraveo, utiliseerimise ja puistematerjalide transpordiga.

Põhiline tööpiirkond on Tartu ja Lõuna-Eesti, kuid teeme töid üle Eesti.