Platside ja parklate rajamine

Tegeleme väiksemamahuliste teede, platside ja parklate rajamisega. Selle raames teostame olemasoleva pinnase koorimise ja teisalduse, kruusa ja killustiku aluse rajamise ning freesasfaldi paigalduse.