Tiikide kaevamine ja puhastamine

Tiigi kaevamine

Tiikide kaevamine, puhastamine ja süvendamine on meie peamisteks tegevusaladeks. Tiigi kaevamisel saame planeerida väljakaevatava pinnase tiigi ümbrusesse laiali või vedada pinnase kalluriga ära. Tiigi puhastamisel saab parima tulemuse, kui tiik eelnevalt tühjaks pumbata. Sellisel juhul saab aastatega tekkinud muda ja heina täielikult kätte.

Põhiline tööpiirkond on Tartu ja Lõuna-Eesti, kuid teeme töid üle Eesti.