Vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitus

Kaevetöö

Teostame trasside ehitusega seotud töid nagu elektri-, gaasi-, vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitus, elamute liitumised välistrassidega, septikute, mahutite ja biopuhastite paigaldus, imbväljakute ja drenaažisüsteemide rajamine.

Tegutseme põhiliselt Tartus ja Lõuna-Eestis. Kokkuleppel ka üle Eesti.

Lisainfo ja hinnapakkumise saamiseks võta meiega julgesti ühendust.